SWEDENN ALLSVEKAN

22:30 02/08/2020

vs

22:30 02/08/2020

Trận đấu diễn ra vào:02/08/2020

Khởi động lúc:22:30 (GMT+7)