SWEDENN ALLSVEKAN

19:30 02/08/2020

vs

19:30 02/08/2020

Trận đấu diễn ra vào:02/08/2020

Khởi động lúc:19:30 (GMT+7)